მასწავლებელი

ჯანდაბა! რამდენ წინააღმდეგობას აწყდები ადამიანი, როცა რამის შეცნობას ცდილობ საკუთარი ძალებით. სიზარმაცე, დროის უქონლობა, ყველაფერი ეს და კიდევ უამრავი მსგავსი რამ გიშლის ხელს. არადა რამდენად  ადვილია ეს პროცესი, როდესაც გვერდში კარგი მასწავლებელი გიდგას! საკმაოდ დეფიციტური მოდელი კია ისე და ამ სტატუსს, ,,კარგს” ბევრს ვერ უწოდებ მიუხედავად იმისა, რომ ყოველი მეორე ცდილობს ჭკუა გასწავლოს. მოუსმენ თუ არა ეს შენი გადასაწყვეტია, მაგრამ არსებობს მეორე ვარიანტი, როდესაც ადამიანი ვალდებულია რაღაც გასწავლოს, როდესაც ამაში ფულს უხდი ან რამე სხვა ფორმითაა დავალებული ეს აკეთოს და როდესაც მისი მრავალი დიპლომისა და წლობით გამოცდილების მიუხედავად, ამას მაინც ცუდად ართმევს თავს!
ყველა მოსწავლეს ინდივიდუალური მიდგომა ჭირდება, მაგრამ ეს არ ნიშნავს რომ ოცდაათკაციან კლასში მასწავლებელმა სათითაოდ დაიწყოს საქმის გარჩევა ბავშვებთან. საერთო, ზოგადი ფსიქოლოგიური პორტრეტია საჭირო და მასთან მუშაობა, სადაც ყველა ჩაებმება. (more…)

%d bloggers like this: