რამდენიმე ქართველი


მიუხედავად იმისა, რომ მსოფლიო დონის გოიმები, ამპარტავნები, უზომოდ ,,პაკაზუხა” ხალხი ვართ და შეგვიძლია ძირფესვიანად გავანადგუროთ ისეთი რამეები, როგორიცაა ფეხბურთი, კაცური სიტყვა და დემოკრატია, მაინც არის ჩვენში რაღაც საოცრად კარგი და ლამაზი.
თითქოს იმ დიდ ბინძურ ხროვას, რომელსაც წარმოვადგენთ, ბზარები აქვს დაყოლებული და ამ ბზარებიდან დრო და დრო გადმოსჩქეფავს ყველაფერი ის, რაც ნამდვილად შეგვიძლია, სიყვარულიდან დაწყებული საკუთარი მეობის საუკეთესო ხარისხში წარმოდგენით დამთავრებული.  (more…)

%d bloggers like this: